- Integritetspolicy

 

FF Kakel AB integritetspolicy för kunder och andra.

Behandling av personuppgifter hos FF Kakel AB

När du använder vårt kontaktformulär och / eller är i kontakt med oss ​​när du beställer varor eller allmänna frågor, är det nödvändigt för FF Kakel AB att behandla personuppgifter om dig.

Nedan hittar du information om de personuppgifter vi sparar om dig, varför vi gör det och dina rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter. Processansvarig för den personliga information som vi behandlar via vår hemsida är FF Kakel AB genom VD.

Kontaktinformationen för FF Kakel AB är: Adress: Ringögatan 3, 417 07 Göteborg E-post: info@ffkakel.se Telefon: 031-744 44 70 Organisationsnummer: 556571-7708

 

1. Varför samlar vi in ​​personlig information och vilken information vi samlar in.

Vi samlar in och använder din personliga information för olika ändamål, beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. Detta dokument ger information om den personliga information som samlats in och syftet med vilket de behandlas, liksom grunden för behandlingen av informationen.

Vår webbplats www.ffkakel.se  använder cookies. Cookies är en liten textfil som laddas ner och lagras på din dator när du öppnar en webbsida. Detta är standardteknologi, som de flesta webbplatser använder. Användning av cookies förenklar och förbättrar webbläsarupplevelsen för våra web-besökare, samtidigt som vi tillhandahåller statistik som gör att vi kan utveckla och förbättra våra sidor. Du väljer om du vill godkänna användningen av cookies genom inställningarna för din webbläsare. Om du inte medger detta kan det leda till minskad användarupplevelse.

Det finns två olika typer av cookies. Vissa är "session cookies", som raderas när du stänger webbläsaren. Den andra typen är "vanliga cookies", som inte är inställd en gång, men har ett utgångsdatum. För mer information, se: https://wordpress.org/about/privacy/cookies/

För att svara på allmänna frågor till oss registrerar vi och behåller informationen i förfrågan. Detta innehåller personuppgifter som namn, telefonnummer, e-postadress och all personlig information som anges i förfrågan. Behandlingen av personuppgifter baseras på en intresseanalys där information inte lagras i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att hantera förfrågningar på ett korrekt och effektivt sätt.

När vi etablerar kundrelationer registrerar vi personuppgifter enligt anmälningsformuläret. Detta inkluderar företagsnamn, adress, telefon, post, kontakt, bank- och kontonummer samt organisations/personnummer.   I kundrelationen registrerar vi också personuppgifter enligt korrespondensen avseende inköp, garantiinformation och andra förfrågningar.

FF Kakel AB använder Visma Global för registrering och arkivering av kundinformation. Informationen är lagrad på servrarna hos vår dataleverantör Fagdata AS. Rättslig grund för behandlingen är enligt sekretessreglerna.

 

2. Leverans av personlig information till andra.

Vi lämnar inte vidare dina personuppgifter till andra om det inte finns en rättslig grund för sådan information. Exempel på en sådan grund kan vara ett avtal med dig eller en rättslig grund som kräver att vi avslöjar informationen. FF Kakel AB använder dataservrar för att samla in, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter på våra vägnar. I sådana fall har vi ingått avtal för att säkerställa informationssäkerhet vid alla stadier av behandlingen. Data behandlare vi använder oss av framgår i punk 1.  All behandling av personuppgifter vi gör sker inom EU / EES-området.

 

3. Lagringstid

Vi lagrar din personliga information ​​så länge som det är nödvändigt för det syfte för vilket personuppgifterna samlades in. Vi betonar att personuppgifter som vi behandlar på grundval av ditt samtycke kommer att raderas om du återkallar ditt samtycke. Personuppgifter som vi behandlar för att uppfylla ett avtal med dig kommer att raderas när avtalet är uppfyllt och alla skyldigheter som följer av avtalet är uppfyllda. Lagringstiden varierar utifrån syftet med informationen. Vid kontraktsavtal om inköp av varor med garanti lagras informationen garantitiden ut. Informationen lagras också för eventuella reklamationer.

För generella förfrågningar som inte leder till köp, kommer lagringstiden att vara mellan 1 och 3 år. En bedömning kommer att göras med utgångspunkt i  bedömningsklausulen "berättigad intresse".

Vi betonar att speciella situationer kan innebära att personuppgifter måste lagras både kortare eller längre än ovan angivna. Till exempel, i händelse av konflikt avseende levererade varor och tjänster är det legitimt att lagra informationen längre tid än angivet. Det kan också hända att lagstiftning innebär att personuppgifter måste sparas under tydligt definierad tid.

 

4. Dina rättigheter när vi behandlar personlig information om dig.

Du har rätt att kräva åtkomst, rättelse eller radering av personlig information som vi lagrar om dig.

Du har också rätt att begära begränsad lagring, invändning mot lagring och hävda rätten till dataöverförbarhet.

För att kunna utnyttja dina rättigheter måste du kontakta företagets behandlingschef och kräva tillgång till lagrade uppgifter. Vi kommer att svara på din förfrågan så snart som möjligt och senast inom 30 dagar. Vi kommer att be dig att bekräfta din identitet eller ge ytterligare information innan vi tillåter dig att utöva dina rättigheter till oss. Vi gör detta för att säkerställa att vi endast ger dig tillgång till din personliga information - och inte någon som utger sig för att vara dig.

Du kan återkalla ditt samtycke för att behandla personlig information när som helst. Det enklaste sättet att göra detta är att kontakta ansvarig (VD) via mejl.

 

5. Klagomål

Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte överensstämmer med vad vi har beskrivit här eller på annat sätt bryter mot lagar om integritet kan du överklaga till datainspektionen. Se vidare www.datainspektionen.se

 

 6. Ändringar

Ändringar i våra tjänster, eller ändringar i sekretesspolicyn, kan leda till en ändring av informationen som tillhandahålls här. Om vi ​​har din kontaktinformation, meddelar vi dig om dessa ändringar. Annars kommer uppdaterad information alltid att finnas tillgänglig på vår hemsida.

 

 

 

http://www.ffkakel.se/_wp/wp-content/uploads/2018/09/fluten.jpghttp://www.ffkakel.se/_wp/wp-content/uploads/2018/09/fluten-840x566.jpghttp://www.ffkakel.se/_wp/wp-content/uploads/2018/09/fluten-100x75.jpg