- Kvalitetspolicy

Leverera rätt produkt, i rätt tid, till rätt pris.

Hålla vad vi lovar, och inte lova mer än vad vi kan hålla.
Vara lyhörda för kunder och medarbetares synpunkter.
Delta och vara medlem i KAF (Kakelföreningen).
Utveckla och utbilda personal samt kunder (intern och extern utbildning).
Utveckla produkter och metoder tillsammans med leverantör och kund.
Besöka våra leverantörer.
Aktivt förbättra verksamheten med hjälp av modernare metoder.
Medverka till en god miljö.

Mål:
Att ständigt vara lyhörd och intresserad av att förbättra vår Kvalitetspolicy.

http://www.ffkakel.se/_wp/wp-content/uploads/2014/06/Mutina-Pico-1680x1102.jpghttp://www.ffkakel.se/_wp/wp-content/uploads/2014/06/Mutina-Pico-840x551.jpghttp://www.ffkakel.se/_wp/wp-content/uploads/2014/06/Mutina-Pico-100x75.jpg