- Miljöpolicy

Vi ska verka för att aktivt förbättra miljön genom att:
Använda miljöanpassade material.

Medverka i system för återvinning av produkter och emballage.

Utbilda och motivera personal och kunder att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt.

Samarbeta med myndigheter, kunder och leverantörer för att ständigt minska verksamhetens miljöpåverkan.

Utnyttja det mest miljöriktiga transportalternativet vid transport av våra produkter.

Mål:
Att ständigt vara lyhörd och intresserad av att förbättra vår Miljöpolicy.

http://www.ffkakel.se/_wp/wp-content/uploads/2018/07/DSC_0909-1680x1120.jpghttp://www.ffkakel.se/_wp/wp-content/uploads/2018/07/DSC_0909-840x560.jpghttp://www.ffkakel.se/_wp/wp-content/uploads/2018/07/DSC_0909-100x75.jpg