Kontakt

GÖTEBORG

031-744 44 70

Ringögatan 3  ·  417 07 Göteborg

info@ffkakel.se

STOCKHOLM

08-122 150 20

Murmästarvägen 43  ·  127 35 Skärholmen

info@ffkakel.se

UPPSALA

018-707 03 00

Bolandsgatan 15 E  ·  753 23 Uppsala

info@ffkakel.se